Επενδύσεις Κτιρίων

Η Εταιρεία προτείνει μεθόδους επένδυσης εξωτερικών επιφανειών μεγάλης ή μικρής κλίμακας. Το πάνελ επένδυσης PARKLEX διαθέτει φυσικότητα αφού πρόκειται για υλικό με προσθήκη πραγματικού ξύλου, ανθεκτικό σε ήπιες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το πάνελ επένδυσης FUNDERMAX εγγυάται εξωτερική και εσωτερική χρήση ταυτόχρονα. Το πάνελ Max Exterior προορίζεται για εξωτερικούς χώρους ενώ το Max Interior για αντίστοιχους εσωτερικούς. Πρόκειται για προϊόντα εξαιρετικά ανθεκτικά στο χρόνο τα οποία δεν απαιτούν συντήρηση και δεν τυγχάνουν οποιασδήποτε αλλοίωσης. Με περιθώριο επιλογής σε χρώματα και σχέδια, το εν λόγω υλικό εγγυάται μεγάλο αριθμό διακοσμητικών λύσεων και ευρύτερων εφαρμογών σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους ή σε μικρές και μεγάλες επιφάνειες.

Για περισσότερες επιλογές: http://www.dcdemetriades.com.cy/en/brands