Επικοινωνια

Φορμα Επικοινωνιας

Κεντρικά Γραφεία και Εκθεσιακός χώρος

  Βασιλίσσης Φρειδερίκης 10, 2409 Έγκωμη,
     Τ.Κ.21979,
     1515 Λευκωσία , Κύπρος.
     [email protected]

  +357-22355004

  +357-22354833

  Χάρτης

Αποθήκες και Κέντρο Διανομής

  Λευκωσίας 13, Βιομηχανική περιοχή Δαλιου,
     2540 Δαλι, Κύπρος.
     [email protected]

  +357-22482456

  +357-22489572

  Χάρτης